Skip to content

Gair am y pwnc

Mae’r Prif Weinidog yn gyfrifol am y Gymraeg.

Fel Llywodraeth, rydym yn gyfrifol am:

 • weithredu Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, gan gynnwys:
  • sefydlu swyddfa Comisiynydd y Gymraeg
  • sefydlu Tribiwnlys y Gymraeg
  • sefydlu Cyngor Partneriaeth y Gymraeg
  • diddymu Bwrdd yr Iaith Gymraeg
 • datblygu ac adrodd ar strategaeth newydd ar gyfer yr iaith Gymraeg 
 • gweithredu ein cynllun iaith Gymraeg cytûn.

Blaenoriaethau deddfwriaethol

Er mwyn sefydlu swyddfa’r Comisiynydd y Gymraeg, a’r strwythurau cysylltiedig, bydd y Llywodraeth yn cyflwyno is-deddfwriaeth o dan Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.