Skip to content

Y Gymraeg: Hanes, Ffeithiau a Ffigurau

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Efallai ei bod hi’n hen, ond dyw’r iaith Gymraeg yn sicr ddim yn hen ffasiwn. Yn y ddogfen hon mae gwybodaeth am yr iaith Gymraeg heddiw.