Skip to content

Cynllun Iaith Gymraeg 2011-2016

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae ein cynllun yn disgrifio sut y byddwn yn trin y Gymraeg a’r Saesneg yn gydradd wrth ddarparu gwasanaethau.

Rydym wedi paratoi cynllun diwygiedig er mwyn dangos ein hymrwymiad parhaus i'r iaith Gymraeg. Mae’n rhoi syniad clir i’n cwsmeriaid Cymraeg eu hiaith o'r gwasanaeth y gallant ei ddisgwyl gennym.

Mae'r cynllun yn nodi sut y bydd Llywodraeth y Cynulliad a'r gweision sifil sy'n dod o dan y Cynllun

  • yn cyflwyno gwasanaethau yn Gymraeg a/neu'n ddwyieithog i'r cyhoedd; ac
  • yn adlewyrchu ystyriaethau yn ymwneud â'r iaith Gymraeg mewn meysydd polisi.

Daeth y cynllun hwn i rym ym mis Mawrth 2011. Mae’r cynllun gweithredu cysylltiedig yn nodi ein targedau a’r amserlen ar gyfer eu cyflawni.