Skip to content

Dolenni defnyddiol

Os oes gennych ddiddordeb yn yr iaith Gymraeg mae’n bosib bydd rhai o’r gwefannau yr ydym yn cysylltu iddyn nhw o’r dudalen hon yn ddefnyddiol.

golwg360

Gwasanaeth newyddion ar-lein Cymraeg.

gwefan golwg360 (dolen allanol)

Urdd Gobaith Cymru

Mudiad ar gyfer pobl ifanc yw Urdd Gobaith Cymru sy'n darparu gweithgareddau a hwyl drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gwefan Urdd Gobaith Cymru

TermCymru

Casgliad o'r termau y mae cyfieithwyr Llywodraeth y Cynulliad yn eu defnyddio yn eu gwaith bob dydd yw TermCymru.

Gwefan TermCymru

Mentrau Iaith

Mae Mentrau Iaith yn hyrwyddo'r Gymraeg o fewn y gymuned. Ceir digonedd o ddigwyddiadau yn eich ardal leol fel y gallwch ddod i adnabod siaradwyr Cymraeg a hefyd dysgwyr! 

Gwefan Mentrau Iaith

Gwales.com

Siop ar-lein yw Gwales ar gyfer llyfrau a chylchgronau Cymraeg a rhai sy'n gysylltiedig â Chymru.

Gwefan Gwales

Cysylltwch â ni

Os hoffech i ddolen gael ei hychwanegu at y dudalen hon, neu os oes gennych ymholiad ynghylch y Gymraeg, anfonwch e-bost atom yn UnedIaithGymraegWelshLanguageUnit@wales.gsi.gov.uk.