Skip to content

Anghenion a dyheadau pobl ifanc o safbwynt y Gymraeg: Ymgynghoriad gyda phobl ifanc

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Gwaith ymchwil ar anghenion a dyheadau pobl ifanc o safbwynt y Gymraeg.

Gwahoddwyd Urdd Gobaith Cymru i gynghori Llywodraeth Cymru ynghylch dyheadau ac anghenion pobl ifanc o safbwynt gweithgareddau cyfrwng Cymraeg, gan ymgynghori â chyrff eraill.

Ymgynghorwyd â mudiadau eraill yng Nghymru, gan gynnwys:

  • Bwrdd yr Iaith Gymraeg
  • Mudiad y Ffermwyr Ifanc
  • Mentrau Iaith Cymru
  • Gwobr Dug Caeredin
  • awdurdodau lleol
  • Adran Polisi Gwaith Ieuenctid Llywodraeth Cymru
  • swyddogion a gwirfoddolwyr Urdd Gobaith Cymru.