Skip to content

Y Gymraeg

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
31/03/14

Mae ein hadroddiad blynyddol yn nodi’r cynnydd a gyflawnodd tuag at ein nod o sicrhau Cymru gwbl ddwyieithog.

31/03/14

Rydym wedi cyhoeddi ein trydydd cynllun gweithredu blynyddol sy’n esbonio sut byddwn yn gweithredu’r cynigion a amlinellir yn Strategaeth y Gymraeg yn ystod 2014 a 2015.

31/03/14

Mae ein adroddiad blynyddol ar Strategaeth y Gymraeg yn monitro ein cynnydd mewn chwech maes strategol.